Μπλοκ εισιτηρίων για θεατρικές παραστάσεις

Μπλοκ εισιτηρίων για θεατρικές παραστάσεις με 3 αποκόμματα και αρίθμηση.
Διάσταση μπλοκ: 20x6cm.

Τίτλος άρθρου: Μπλοκ εισιτηρίων για θεατρικές παραστάσεις

  • Ψηφιακές εκτυπώσεις
  • Εισιτήρια