Έγχρωμος 8σελιδος κατάλογος με ματ πλαστικοποίηση και καρφίτσα.

Έγχρωμος 8σελιδος κατάλογος διαστασης Α5 τυπωμένος σε χαρτι 300gr με ματ πλαστικοποίηση και καρφίτσα.

Τίτλος άρθρου: Έγχρωμος 8σελιδος κατάλογος με ματ πλαστικοποίηση και καρφίτσα

  • Ψηφιακές εκτυπώσεις
  • Κατάλογοι Καφέ & Εστιατορίων