Σφραγίδα αυτόματη της εταιρείας COLOP -40

Σφραγίδα αυτόματη της εταιρείας COLOP – Size 40, με χώρο για στοιχεία έως 6 σειρές.

Τίτλος άρθρου: Σφραγίδα αυτόματη της εταιρείας COLOP -40

  • Παραγωγή
  • Σφραγίδες αυτόματες