Έντυπα διαφημιστικά (flyers) με εκτύπωση διπλής όψης

Διάστασης Α5 σε χαρτί illustration 150gr.