Καρτέλες πληρωμών για σχολή ρυθμικής γυμναστικής

Εκτυπωμένες σε μορφή δίπτυχου, διάστασης 6Χ9.