Σφραγίδα αυτόματη της εταιρείας COLOP -40

Χώρος για στοιχεία έως 6 σειρές.